Tổng hợp

Số Lượng, Chức Danh Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Cấp Xã Tại 63 Tỉnh Thành

56
camnanghaiphong

Tag: bán chuyên trách cấp xã

bán chuyên trách cấp xã

Số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại 63 tỉnh thành

1. Hà Nội

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019

2. TP.Hồ Chí Minh

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 11/7/2020 (Nguồn: thanhuytphcm.vn)

3. Đà Nẵng

Nghị quyết 277/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019

4. Cần Thơ

Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021

5. Thanh Hóa

Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019

6. Nghệ An

Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019

7. Đồng Nai

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020

8. Bắc Kạn

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020

9. Cao Bằng

Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020

10. Kon Tum

Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 55/2021/NQ-HĐND ngày 22/10/2021

11. Lâm Đồng

Nghị quyết 188/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020

12. Thừa Thiên – Huế

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020

13. Thái Bình

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND ngày 11/7/2020

14. An Giang

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020

15. Phú Yên

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020

16. Lai Châu

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020

17. Long An

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020

18. Sóc Trăng

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 08/5/2020

19. Hưng Yên

Nghị quyết 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020

20. Bến Tre

Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND ngày 23/4/2020

21. Đồng Tháp

Nghị quyết 260/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 398/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020

22. Quảng Trị

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020

23. Lạng Sơn

Nghị quyết  02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021

24. Vĩnh Long

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 16/3/2020

25. Bạc Liêu

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 06/3/2020

26. Ninh Thuận

Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020

27. Phú Thọ

Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019

28. Quảng Bình

Nghị quyết 61/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019

29. Bình Dương

Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019

30. Bắc Giang

Nghị quyết 45/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021

31. Khánh Hòa

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019

32. Thái Nguyên

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019

33. Đăk Nông

Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 47/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019

34. Lào Cai

Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 10/2020/ NQ-HĐND ngày 04/12/2020

35. Tây Ninh

Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

36. Cà Mau

Nghị quyết 25/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

37. Hậu Giang

Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

38. Tiền Giang

Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND ngày 17/9/2021

39. Sơn La

Nghị quyết 119/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019

40. Quảng Nam

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021

41. Điện Biên

Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND ngày 26/8/2019

42. Tuyên Quang

Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019  (được sửa đổi tại Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021)

43. Yên Bái

Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019

44. Quảng Ninh

Nghị quyết 207/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019

45. Hà Tĩnh

Nghị quyết 258/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020

46. Trà Vinh

Nghị quyết 93/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 94/2019/NQ-HĐND ngày 15/10/2019 và Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

47. Bình Phước

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020           

48. Hòa Bình

Nghị quyết 298/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020

49. Hải Dương

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020

50. Quảng Ngãi

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020

51. Hà Giang

Nghị quyết 40/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

52. Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020

53. Nam Định

Theo Nghị quyết 53/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020

54. Ninh Bình

Theo Nghị quyết 118/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

55. Kiên Giang

Theo Nghị quyết 549/2021/NQ-HĐND ngày 14/01/2021

56. Gia Lai

Theo Nghị quyết 136/2021/NQ-HĐND ngày 25/02/2021

57. Bình Thuận

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020

58. Hải Phòng

Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021

59. Bình Định

Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020

60. Hà Nam

Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 (được đề cập tại Quyết định 39/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021)

61. Đăk Lăk

Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

62. Bắc Ninh

Nghị quyết 133/2018/NQ-HĐND ngày 03/10/2018

63. Vĩnh Phúc

Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017

Theo Điều 13 Nghị định 92/2009/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã được quy định như sau:

"Điều 13. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn:
1. Loại 1 tối đa 14 người.

2. Loại 2 tối đa 12 người.

3. Loại 3 tối đa 10 người”.

Tag: bán chuyên trách cấp xã

Source: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y/30728/so-luong-chuc-danh-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-cap-xa-tai-63-tinh-thanh

Châu Thanh

Tag: bán chuyên trách cấp xã

Source: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y/30728/so-luong-chuc-danh-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-cap-xa-tai-63-tinh-thanh

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more