Tổng hợp

[BT-T6-4.2#2] Bài Tập RÚT GỌN PHÂN SỐ.

🤔 Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số đó cho cùng một ước chung (thường là ƯCLN) khác 1 và -1 của chúng.
60
camnanghaiphongvn logos 2

Tag: bài rút gọn phân số lớp 6🤔 Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số đó cho cùng một ước chung (thường là ƯCLN) khác 1 và -1 của chúng.

🤔 Nếu tử và mẫu của phân số không có ước chung nào khác 1 và -1 thì phân số đó được gọi là phân số tối giản. Nói cách khác, phân số tối giản thì không rút gọn được nữa.

Bài tập 1: Rút gọn các phân số sau về dạng tối giản:

$\Large \frac{26}{39}$; $\Large \frac{-15}{60}$; $\Large \frac{-45}{-30}$; $\Large \frac{54}{-120}$.

Bài tập 2: Rút gọn các phân số sau về dạng tối giản:

$\Large \frac{-540}{720}$; $\Large \frac{420}{-945}$.

Bài tập 3: Phân số nào là phân số tối giản trong các phân số sau?

$\Large \frac{12}{-45}$; $\Large \frac{-24}{35}$; $\Large \frac{14}{21}$.


Hãy rút gọn các phân số chưa phải là phân số tối giản.

Bài tập 4: Dùng phân số tối giản để viết các số đo thời gian sau với đơn vị là giờ:

a) 12 phút;

b) 90 phút.

c) 600 giây;

d) 5400 giây.

Bài tập 5: Rút gọn các phân số sau:

a) $\Large \frac{90\:000}{-54 \:000}$;

b) $\Large \frac{3232}{4040}$;

c) $\Large \frac{-6262}{6666}$.

Bài tập 6: Dùng phân số với mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị phần tô màu trong mỗi hình vẽ sau:

bài rút gọn phân số lớp 6

Tag: bài rút gọn phân số lớp 6

Source: https://pphoc.com/toan-lop-6/bt-t6-4-2n2-rut-gon-phan-so/

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more