Giải Bài 8: Em Ôn Lại Những Gì Đã Học Toán VNEN Lớp 5

Tag: bài 8 em ôn lại những gì đã học

Nội dung bài viết

  1. Hoạt động thực hành – Em ôn lại những gì đã học Toán VNEN lớp 5
  2. Hoạt động ứng dụng – Em ôn lại những gì đã học Toán 5 VNEN

Nội dung hướng dẫn giải Bài 8: Em ôn lại những gì đã học được chúng tôi biên soạn bám sát bộ sách giáo khoa Toán lớp 5 chương trình mới (VNEN). Là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Toán lớp 5.

Hoạt động thực hành – Em ôn lại những gì đã học Toán VNEN lớp 5

Câu 1 (Trang 22 Toán 5 VNEN Tập 1): Tính:

bài 8 em ôn lại những gì đã học

Lời giải chi tiết:

bài 8 em ôn lại những gì đã học

 bài 8 em ôn lại những gì đã học

Câu 2 (Trang 22 Toán 5 VNEN Tập 1): Tìm x:

bài 8 em ôn lại những gì đã học

Trả lời:

bài 8 em ôn lại những gì đã học

 bài 8 em ôn lại những gì đã học

Câu 3 (Trang 22 Toán 5 VNEN Tập 1): Viết (theo mẫu):

a. 23m 18cm;    9m 5cm

b. 7kg 167g;    34kg 50g;    1kg 5g

Lời giải chi tiết:

bài 8 em ôn lại những gì đã học

Câu 4 (Trang 23 Toán 5 VNEN Tập 1):

– Biết bài 8 em ôn lại những gì đã học quãng đường AB dài 36km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

Lời giải chi tiết:

– Quãng đường AB dài số km là:

bài 8 em ôn lại những gì đã học

Đáp số: 90m

Câu 5.(Trang 23 Toán 5 VNEN Tập 1):

– Một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ bên (h12)

– Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:

   A. 180m2      

   B. 1400m2

   C. 1800m2     

   D. 2000m2

Lời giải chi tiết:

– Quan sát hình vẽ ta thấy:

– Phần diện tích ngôi nhà là: 200m2

– Phần diên tích ao là: 400m2

– Diện tích toàn bộ mảnh đất hình chữ nhật là: 40 x 50 = 2000 (m2)

– Vậy diện tích còn lại của mảnh đất hình chữ nhật là:

   2000 – (400 + 200) = 1400 (m2)

Vậy đáp án đúng là: B. 1400 (m2)

Hoạt động ứng dụng – Em ôn lại những gì đã học Toán 5 VNEN

(Trang 23 Toán 5 VNEN Tập 1) Quan sát sự tăng trưởng của một cây trong hình vẽ dưới đây:

bài 8 em ôn lại những gì đã học

a. Ghi chép lại sự tăng trưởng của cây theo từng tuần

b. Trả lời câu hỏi:

   Sau 3 tuần cây tăng trưởng được bao nhiêu xăng-ti-mét?

   Tuần nào cây tăng trưởng nhanh nhất?

Lời giải chi tiết:

– Sau 3 tuần cây tăng trưởng được số cm là:

bài 8 em ôn lại những gì đã học

→ Cây tăng trưởng nhanh nhất vào tuần thứ 2 là bài 8 em ôn lại những gì đã học

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 8: Em ôn lại những gì đã học file PDF hoàn toàn miễn phí.

Tag: bài 8 em ôn lại những gì đã học

Hỏi đáp - Tags: