Tổng hợp

Năm 2012, Giữ Nguyên Thuế Môn Bài Như Năm 2011

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, để kịp thời triển khai công tác thu thuế Môn bài năm 2012 trong khi chưa có Nghị định sửa đổi Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 về điều chỉnh mức thuế Môn bài, thì thuế Môn bài năm 2012 tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc tại công văn 3701/TCT-CS ngày 23/9/2010.
30
camnanghaiphong

Tag: bậc thuế môn bài năm 2012Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, để kịp thời triển khai công tác thu thuế Môn bài năm 2012 trong khi chưa có Nghị định sửa đổi Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 về điều chỉnh mức thuế Môn bài, thì thuế Môn bài năm 2012 tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc tại công văn 3701/TCT-CS ngày 23/9/2010.

Theo đó, năm 2012 chính sách về thuế môn bài tiếp tục được thực hiện theo quy định tại: Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 về điều chỉnh mức thuế Môn bài, Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính  và Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003.

Thuế môn bài là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả các chi nhánh, cửa hàng, nhà máy, phân xưởng…. trực thuộc đơn vị chính) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.

Tag: bậc thuế môn bài năm 2012

Source: http://baochinhphu.vn/Van-ban-moi/Nam-2012-giu-nguyen-thue-mon-bai-nhu-nam-2011/104374.vgp


Việc thu thuế của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiếp tục giữ nguyên bậc thuế Môn bài của năm 2011. Trường hợp những hộ, cá nhân kinh doanh có biến động lớn về tình hình kinh doanh, hoặc mới bắt đầu kinh doanh trong năm 2012, cơ quan thuế các cấp sẽ căn cứ vào quy định và thực tế ở địa phương để xác định bậc thuế môn bài phù hợp.

Như vậy, trong năm 2012, các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp Nhà nước, Cty cổ phần, Cty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã…) vẫn nộp thuế môn bài theo 4 mức: 3 triệu đồng nếu có vốn đăng ký trên 10 tỉ đồng; nộp 2 triệu đồng nếu có vốn đăng ký từ 5-10 tỉ đồng; nộp 1,5 triệu đồng nếu có vốn đăng ký từ 2-dưới 5 tỉ đồng và nộp thuế môn bài 1 triệu đồng nếu có vốn đăng ký dưới 2 tỉ đồng.

Còn hộ kinh doanh cá thể và các đối tượng khác sẽ nộp thuế môn bài theo 6 mức như sau: có thu nhập trên 1,5 triệu đồng/tháng phải nộp thuế môn bài cả năm là 1 triệu đồng; thu nhập từ 1-1,5 triệu đồng/tháng nộp thuế 750.000 đồng; thu nhập từ trên 500.000-750.000 đồng/tháng nộp thuế 500.000 đồng; thu nhập trên 300.000-500.000 đồng nộp thuế 100.000 đồng và có thu nhập từ 300.000 đồng/tháng trở xuống nộp thuế 50.000 đồng.
 

Thu Nga

Tag: bậc thuế môn bài năm 2012

Source: http://baochinhphu.vn/Van-ban-moi/Nam-2012-giu-nguyen-thue-mon-bai-nhu-nam-2011/104374.vgp

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more