Effect Đi Với Giới Từ Gì

Nghĩa của từ Impact trong tiếng Anh là gì?

Tag: affect đi với giới từ gì

Impact (of something) (on somebody/something) chỉ những ảnh hưởng mang tính quyền lực của ai đó hay việc gì đó lên người khác hoặc việc khác.

Bạn đang xem: Effect đi với giới từ gì

affect đi với giới từ gì

Ví dụ: The anti-smoking campaign had made a strong impact on young people (Chiến dịch chống thuốc lá đã tạo ra tác động mạnh mẽ đến người trẻ).

Các từ đồng nghĩa với impact trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ đồng nghĩa với impact mà chúng ta có thể liệt kê ra dưới đây:

effect (on somebody /something): Sự thay đổi hoặc kết quả, hậu quả mà một ai đó | một việc gì đó ảnh hưởng lên người khác | việc khác.influence (on/upon somebody/something): có hai nét nghĩa(danh từ): Một người nào đó hay một việc nào đó gây tác động đến suy nghĩ, hành động của một người khác hoặc sự vận hành, phát triển của một việc khác.(động từ): Tác động đến suy nghĩ, hành vi của một người nào đó, đặc biệt là cho họ một tấm gương để noi theo.impinge (on/upon something/somebody) (formal): Có ảnh hưởng đáng chú ý lên một người/một việc nào đó, đặc biệt theo chiều hướng xấu.encroach (on/upon something): Bắt đầu ảnh hưởng quá nhiều đến thời gian, quyền và cuộc sống riêng tư của người khác.

Vậy giữa chúng có những điểm gì khác biệt?

Phân biệt các từ đồng nghĩa với impact

Thứ nhất, khác với effect, impact không dùng với nghĩa “ảnh hưởng” như một “kết quả”, mà dùng để chỉ sự “ảnh hưởng”, “tác động” của một ai hay một việc nào đó lên người khác/việc khác và từ đó mới tạo ra một “kết quả” hay”hậu quả”. Đặc điểm này giúp ta phân biệt rõ được effect và impact không hề giống nhau 100% như ta thường nghĩ.Thứ hai, impact thường được ưu tiên dùng khi “tác động” đó để lại một ấn tượng lâu dài. Đây cũng là một nét đặc trưng của impact mà effect, influence, impinge, encroach không nhấn mạnh đến.

affect đi với giới từ gì

Thứ ba, một điểm thú vị khác của impact đó là nó được dùng nhiều bởi chính trị gia, doanh nhân để tối thiểu hóa mức độ thiệt hại hay tính tồi tệ của một tin tức, một kết quả tiêu cực. Đặc điểm này cũng giúp impact khác biệt với effect, influence, impinge, encroach.Thứ tư, impact vừa là danh từ vừa là động từ, trong khi impinge, encroach chỉ là động từ.

Impact trong Vật lý

Trong Vật lý, cụm từ Impact (tiếng Anh) dịch ra có nghĩa là sự va chạm, sự chạm mạnh. Nó cũng có một từ gần nghĩa là collision (va đập).

Xem thêm: Cách Hack Shadow Fight 2 Không Cần Root Boss Skill, Cách Hack Game Shadow Fight 2 K Cần Root

affect đi với giới từ gì

Impact thường được đề cập trong cả 3 định luật chuyển động của Newton.

Định luật I

Tag: affect đi với giới từ gì

Hỏi đáp - Tags: