Tổng hợp

12 Giờ Trưa Là AM Hay PM Trong Tiếng Anh?

Khi nói về thời gian, chúng ta thường tính theo hệ thống 12 giờ hoặc 24 giờ. Để phân biệt được rõ ràng các giờ giữa sáng và chiều, người ta thường dùng hệ thống 24 giờ hoặc sử dụng hai kí hiệu AM và PM trong tiếng anh.
81
camnanghaiphongvn logos 2

Tag: 0 giờ là mấy giờKhi nói về thời gian, chúng ta thường tính theo hệ thống 12 giờ hoặc 24 giờ. Để phân biệt được rõ ràng các giờ giữa sáng và chiều, người ta thường dùng hệ thống 24 giờ hoặc sử dụng hai kí hiệu AM và PM trong tiếng anh.

  • AM (Ante Meridiem = Before midday): Trước 12 giờ trưa (trước 1/2 ngày).
  • PM (Post Meridiem = After midda): Sau 12 giờ trưa (sau mốc 1/2 ngày).
0 giờ là mấy giờ
12 giờ trưa là AM hay PM trong tiếng Anh

Vậy, khi muốn nói thời điểm 12 giờ trưa trong tiếng Anh, người ta sẽ dùng AM hay PM?

Từ định nghĩa ở trên, ta có thể thấy rõ ràng 12 giờ trưa không phải là AM lẫn PM. Nhưng mốc 12 giờ trong 1 ngày còn được coi là 0 giờ, thời điểm xuất phát của thời gian.

Vì vậy, 12:00 trưa sẽ được hiểu là 00:00 PM (ban ngày), mốc thời gian bắt đầu của buổi chiều. Trong khi đó, 12:00 đêm hay 24:00 được hiểu là 00:00 AM, mốc thời gian bắt đầu một ngày mới.

Để hiểu rõ hơn về cách dùng ký hiệu AM và PM khi nói đến mốc thời gian trong tiếng Anh, bạn có thể tham khảo bảng định dạng thời gian sau:

.u92dcb2cb6cce0c526c61e3dd3dc8f82a { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid #E74C3C!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u92dcb2cb6cce0c526c61e3dd3dc8f82a:active, .u92dcb2cb6cce0c526c61e3dd3dc8f82a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u92dcb2cb6cce0c526c61e3dd3dc8f82a { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u92dcb2cb6cce0c526c61e3dd3dc8f82a .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u92dcb2cb6cce0c526c61e3dd3dc8f82a .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u92dcb2cb6cce0c526c61e3dd3dc8f82a:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem thêm:  Mobile Hotspot – Phát Wifi từ Laptop dễ dàng trên Windows 10
Định dạng thời gian
12 giờ 24 giờ
12:00 (nửa đêm) tức 12h khuya 0:00 (thời gian bắt đầu ngày)

hoặc

24:00 (thời gian kết thúc ngày)


12:01 AM 0:01
1:00 AM 1:00
2:00 AM 2:00
3:00 AM 3:00
4:00 AM 4:00
5:00 AM 5:00
6:00 AM 6:00
7:00 AM 7:00
8:00 AM 8:00
9:00 AM 9:00
10:00 AM 10:00
11:00 AM 11:00
12:00 PM hay 12 giờ trưa (bắt đầu buổi chiều) 12:00
12:01 PM 12:01
1:00 PM 13:00
2:00 PM 14:00
3:00 PM 15:00
4:00 PM 16:00
5:00 PM 17:00
6:00 PM 18:00
7:00 PM 19:00
8:00 PM 20:00
9:00 PM 21:00
10:00 PM 22:00
11:00 PM 23:00

PM AM là gì ?

Để đơn giản, bạn có thể hiểu rằng:

  • AM: Dùng với thời gian buổi sáng, bắt đầu từ 00:00 đến 12:00.
  • PM: Dùng với thời gian buổi chiều, bắt đầu từ 12:00:01 đến 23:59:59.

Xem các bài viết liên quan

Tag: 0 giờ là mấy giờ

Source: https://tienichit.com/12-gio-trua-la-am-hay-pm-trong-tieng-anh/

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more